Moskau e

@Moskau: Schwarze Messe

Die Mode von Sla­va Zaits­ev las­se ich bes­ser weg.

A c bb be b f e ac

B d b b e ad b f b d be

Deeb f e f c a de ba e f

Bb b b c af aa fec

Db b fa bb e a f

Ec a f c cb a d f fd cd dede

F ce bde d b

B f b d d f e ec e d cee

F ec d cb